,        
  DOANH NGHIỆP Thủy sản chế biến

Công ty Kinh doanh Chế biến hàng Xuất nhập khẩu Đà Nẵng

 
Tên giao dịch nước ngoài: PROCIMEX
Địa chỉ: KCN & Dịch vụ Thuỷ sản Đà Nẵng, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại: 84.511.3923940
Email: procimex@dng.vnn.vn
Fax: 84.511.3923758
Giám đốc: Ông Nguyễn Điểm
Lĩnh vực sản xuất/ kinh doanh : - Chế biến hàng thuỷ hải sản, súc sản, nông sản xuất khẩu. - Đào tạo và đưa người lao động, chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
Thị trường nhập khẩu: Ấn Độ, Inđônêsia.
Sản phẩm xuất khẩu: Tôm, mực, cá các loại.
Thị trường xuất khẩu: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hong Kong, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Đông, Châu Âu.
Hệ thống quản lý chất lượng: HACCP, SSOP,GMP

CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC

Công ty CP Procimex Việt Nam
Công ty Chế biến và Xuất nhập khẩu thuỷ sản Thọ Quang
Công ty Cổ phần Thuỷ sản Nam Ô
Công ty Cổ phần Thuỷ sản Đà Nẵng
Công ty Cổ phần Thủy sản Nhật Hoàng
Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước
Công ty Cổ phần XNK Thuỷ sản miền Trung
Công ty Muối miền Trung
Công ty TNHH Duy Đại
 1     2   
  Tìm kiếm thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp
Tên giao dịch nước ngoài
Mặt hàng xuất khẩu
   Gần Đúng           Chính xác
Ngành nghề kinh doanh

Lưu ý:  

- Tìm kiếm dựa trên một ngành nghề Kinh Doanh
- Tìm Kiếm gần đúng để cho kết quả có chứa nhóm từ đã nhập.
- Tìm kiếm chính xác để cho kết quả với chính xác nhóm từ đã nhập.

slide1
Source : www.vnexpress.vn